Contacte

Us informem que les vostres dades s’incorporaran a un fitxer de titularitat de la Diputació de Barcelona, i seran objecte de tractament amb la finalitat d'atendre les vostres consultes així com d'informar-vos de les activitats relacionades amb l'exposició "Controles"; les vostres dades no seran cedides sense consentiment excepte si una llei ho autoritza. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent, dirigint-vos al Registre General de la Diputació de Barcelona, Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona o a qualsevol altre oficina del Registre general de la Diputació de Barcelona (http://www.diba.cat/web/registre/)