Speed

Speed

 

Descripció

S’anomenta Speed a l’amfetamina d’ús recreatiu, i a alguns dels seus anàlegs com la metamfetamina. Són substàncies sintètiques produïdes la majoria per farmacèutiques a finals del segle XIX per a usos mèdics (descongestionador nasal, aprimador, remei per a la migranya...). Actualment encara es continuen utilitzant derivats de l’amfetamina per tractar determinats trastorns.

De manera il•legal, aquestes substàncies s’utilitzen amb finalitats recreatives i, per tant, ja no les fabriquen les farmacèutiques sinó els traficants en laboratoris clandestins.

 

Presentació

Sol presentar-se en pols, encara que també en forma de pastilla.

 

Administració

Generalment l’speed s’esnifa i, en menor mesura, s’administra per via oral.

 

Efectes sobre el sistema nerviós central

Estimulant

 

Efectes sobre l’organisme i la conducta

Des del punt de vista fisiològic, genera palpitacions, augment de la tensió arterial, del ritme cardíac i de la temperatura corporal, boca seca, sensació de falta d’aire, etc. Des del punt de vista conductual produeix eufòria, hiperactivitat, ganes de parlar molt i de forma accelerada, sensació de benestar i energia i augment de la vigilància. També produeix disminució de la son i la gana, contracció de la mandíbula, etc.

Després dels efectes estimulants, sovint s’experimenta una “baixada” amb fatiga, insomni o somnolència, ansietat, etc.

 

Tolerància i dependència

Genera tolerància, produeix un potencial d’abús elevat i un risc d’instaurar-se un patró compulsiu de consum (quan s’administra repetidament), i per tant generar dependència.

 

Riscos a curt i llarg termini

A curt termini, les intoxicacions agudes poden derivar en crisis d’ansietat i quadres psicòtics.

Tant pels efectes a curt com a llarg termini, resulta especialment desaconsellable que en consumeixin persones amb problemes psiquiàtrics, cardíacs i cardiovasculars.

A més, cal tenir en compte els riscos corresponents a l’adulteració i a la via d’administració.