Tabac

Tabac

 

Descripció

El tabac s'elabora a partir de les fulles assecades de la planta Nicotiana tabacum, originària d'Amèrica. El seu principi actiu, la nicotina, és la substància responsable dels seus efectes psicoactius i de la seva addicció.

 

Presentació

Cigarretes, tabac per fumar en pipa, tabac adquirit en bosses per ser cargolat en paper, tabac que s’aspira en pols o rapè i tabac per mastegar.

 

Administració

La forma d’administració més freqüent és fumar-lo. La nicotina s'absorbeix ràpidament a través dels bronquis i dels alvèols pulmonars.

 

Efectes sobre el sistema nerviós central

Estimulant

 

Efectes sobre l’organisme i la conducta

Organisme: incrementa la freqüència cardíaca, la pressió arterial, el ritme respiratori i disminueix la sensació de gana.

Conducta: millora lleument aspectes com l'atenció, l'aprenentatge, el temps de reacció i la vigilància, però només si es fan tasques molt senzilles.

 

Tolerància i dependència

Genera tolerància (el sistema nerviós central aviat s’adapta a la substància i els efectes desagradables del principi desapareixen en poc temps) i una forta dependència (amb pocs cops que es consumeixi la persona pot generar dependència ràpidament).

 

Riscos a curt i llarg termini

El tabac redueix la resistència a l’hora de fer exercici físic i provoca alteracions en el gust i l'olfacte, mal alè, taques a les dents i les mans, envelliment prematur de la pell, etc.

Fumar augmenta exponencialment el risc de patir càncer (de pulmó, laringe, ronyó, bufeta, etc.) i altres malalties (infart de miocardi, bronquitis crònica, úlcera gàstrica, etc.), afecta els fluxos sanguinis del penis i és una causa de disfunció erèctil (impotència).

Els fumadors passius tenen més risc de contraure alguna d’aquestes malalties que les persones que no estan exposades al fum.