LSD

LSD

 

Descripció

L’LSD (dietilamida de l'àcid d-lisèrgic)és una substància sintetitzada a partir del sègol banyut.

Actualment, es pren en el mateix context recreatiu i festiu que l'èxtasi i les amfetamines, però amb poca freqüència.

 

Presentació

És una substància líquida, inodora, incolora i amb un gust lleugerament amarg. Se sol comercialitzar impregnada en planxes de paper assecant, que posteriorment es divideix en petites porcions quadrades (monodosi).

Es denomina en argot tripi, àcid, assecant, all, bestiola, etc.

 

Administració

Es consumeix per via oral, dipositant les monodosis a la boca perquè s’absorbeixin o en altres vies d’entrada a l’organisme en les quals hi hagi una concentració elevada de mucosa, per facilitar-ne l’absorció.

 

Efectes sobre el sistema nerviós central

Al·lucinogen

 

Efectes sobre l’organisme i la conducta

Els primers efectes apareixen entre 30 i 90 minuts després d’haver-se administrat. Poden durar de 7 a 12 hores, i la potència màxima és entre les 3 i les 5 hores.

Els efectes estan relacionats amb les expectatives que té la persona sobre els efectes que li produirà la substància.

A nivell orgànic, produeix dilatació de les pupil•les, augment de la temperatura corporal, de la freqüència cardíaca i de la pressió arterial, sudoració, inapetència sexual, insomni, sequedat de boca i tremolors.

A nivell psicològic i conductual, segons les dosis administrades, els efectes poden variar des de petites distorsions de la percepció -principalment visuals i auditives- a al•lucinacions i desconnexió de la realitat.

En alguns casos, es produeix un fenomen anomenat sinestèsia, en el qual els sentits semblen creuar-se, de manera que la persona té la impressió de poder sentir els colors i veure els sons, per exemple.

 

Tolerància i dependència

Apareix tolerància, però no dóna lloc a consum crònic. No apareix dependència, si més no en el sentit de les altres drogues.

 

Riscos a curt i llarg termini

A curt termini, es pot tenir el que s’anomena mal viatge, que pot consistir en l’aparició de reaccions de pànic intens o ideació delirant, la qual cosa pot ocasionar accidents, agressions o suïcidi.

També es pot produir la reaparició espontània de l'experiència sense haver consumit de nou (flashback).

Pot ocasionar quadres d'ansietat i episodis psicòtics. Així, en persones amb predisposició a patir algun tipus de trastorn psicològic o psiquiàtric, pot desencadenar el trastorn de forma temporal -que remet amb el temps (trastorn d’ansietat)- o crònic (esquizofrènia). Per això aquesta droga està especialment contraindicada en persones amb aquesta mena de trastorn.