GHB

GHB

 

Descripció

GHB són les sigles d’un compost químic: l’àcid gammahidroxibutíric. Mal anomenat èxtasi líquid, és un sedant, amb propietats molt diferents a les de l’MDMA o èxtasi. Durant els anys seixanta va ser utilitzat com a anestèsic.

 

Presentació

Habitualment líquid, però de vegades es presenta en forma de pols blanca.

 

Administració

Oral (en la forma líquida habitual).

 

Efectes sobre el sistema nerviós central

Depressor

 

Efectes sobre l’organisme i la conducta

Els efectes depenen de la dosi ingerida i les altres substàncies amb les quals s’ha barrejat. Des d’un punt de vista fisiològic, pot produir vòmits, bradicàrdia (alentiment del batec cardíac), hipotonia, tremolors, convulsions, agitació, incontinència urinària o atàxia (alteracions de la coordinació muscular).

A nivell conductual o psicològic, es poden experimentar diferents efectes, entre els quals s’inclouen: desinhibició, alteracions de la percepció tàctil, augment de la sociabilitat, afectació de la funció sexual, eufòria o relaxació. També pot produir confusió, deliris i al•lucinacions.

 

Tolerància i dependència

Pot generar dependència i síndrome d’abstinència.

 

Riscos a curt i llarg termini

A curt termini, una intoxicació aguda pot provocar pèrdua de coneixement, convulsions i coma. Implica un risc elevat de sobredosi (que pot ser mortal) a causa de la dificultat de dosificació. Es podria entrar en un coma profund de curta durada amb depressió respiratòria més o menys intensa.