Alcohol

Alcohol

 

Descripció

El principi actiu de les begudes alcohòliques és l’alcohol etílic o etanol. Les begudes alcohòliques poden ser fermentades o destil•lades. Les primeres s’obtenen per fermentació dels sucres d’algunes fruites o cereals, i donen lloc al vi, la sidra o la cervesa. Tenen entre un 5% i un 15% d’alcohol pur. Les segones s’obtenen per la destil•lació de begudes fermentades, i donen lloc al conyac, el whisky, la ginebra, etc. Tenen entre un 17% i un 45% d’alcohol pur.

 

Presentació

Líquid.

 

Administració

Oral. S’ingereix i passa de l'estómac a l'intestí prim, i d’allà a la sang, que el distribueix per tot l'organisme, fins arribar al sistema nerviós central.

 

Efectes sobre el sistema nerviós central

Depressor

 

Efectes sobre l’organisme i la conducta

El principal punt de l’organisme que queda afectat és el sistema nerviós central. En funció de la quantitat que s’ingereix té uns efectes o uns altres. Afecta les aptituds mentals (atenció, pensament, etc.) i psicomotrius (temps de reacció, coordinació, equilibri, etc.). Pel que fa a la conducta, en poca quantitat anima i desinhibeix, però en quantitats més elevades fa que la persona subestimi els riscos, es torni impulsiva, s’adormi i li costi reaccionar. Amb quantitats elevades es pot arribar a entrar en un estat de coma.

 

Tolerància i dependència

Genera tolerància (el consum continuat fa que el cos s’hi adapti i la persona no en percebi els efectes, fet que fa que augmenti la quantitat) i dependència (a llarg termini i amb un consum freqüent i/o elevat).

 

Riscos a curt i llarg termini

Augmenta el risc d’accidents i conductes sexuals de risc; influeix negativament sobre el comportament social (baralles, agressions, excessiva hilaritat...).

A llarg termini pot produir danys orgànics múltiples (trastorns digestius, neurològics, cardiovasculars, etc.).

El consum d’alcohol està especialment contraindicat en les dones embarassades i en període de lactància, en els infants i adolescents, en les persones que han de conduir o fer activitats perilloses o que requereixin concentració i, per indicació del metge, en les persones que pateixen certes malalties o segueixen determinats tractaments mèdics.