Drogues de síntesi

Drogues de Síntesi

 

SINTÈTIQUES, ÉS A DIR, NO NATURALS – Què són?

No són drogues de disseny sinó dissenyades; és a dir, creades en un laboratori sense que existeixin a la natura. La majoria han estat sintetitzades per empreses farmacèutiques. Tot i això, actualment es produeixen en laboratoris clandestins, sense garanties ni control sanitari. N'hi ha de ben antigues i d'altres de ben noves. Els seus efectes oscil•len entre els estimulants i els distorsionadors de la percepció (fins i tot al•lucinògens). Això pel que fa als components psicoactius, però, a més, cal afegir-hi el que les complementa. S'hi poden trobar des d'excipients -substàncies innòcues per donar volum o consistència, com ara el midó o la glucosa- fins a adulteracions amb riscs -com ara altres drogues d'efectes inesperats o bé substàncies tòxiques.

T'has preguntat mai...
Quins components tenen les drogues de síntesi?

Si alguna cosa caracteritza les drogues de síntesi és el desconeixement que tenen les persones consumidores dels components que tenen les presentacions que obtenen al mercat il•legal. No només perquè coexisteixen diferents principis actius, sinó per les diferències de concentració. En alguns casos aquestes drogues s'han adulterat amb substàncies perilloses.

 

M, MD, MDMA, CRISTALL - L'èxtasi

Sintetitzat per la multinacional farmacèutica Meck el 1912, és la droga sintètica més consumida. Els seus efectes (quan són els desitjats) es mouen entre el benestar i l'empatia. A més dels efectes estimulants. La presentació d’aquesta droga ha variat amb el temps. Inicialment es comercialitzava en forma de càpsules, i després de pastilles amb dibuixos o logos diferents. Actualment es troba més en pols (per ingerir-la o barrejar-la amb alguna beguda). Aquesta forma permet controlar més la dosi.

 

NO PODIA SER TAN BONIC – Riscos de l'MDMA

De riscos n’hi ha quan se n’està consumint i després de consumir-ne. En el moment que es pren, el risc sanitari més greu és un cop de calor, que és una deshidratació provocada per l'MDMA i potenciada per la manca de begudes no alcohòliques, el cansament i la calor. A més, a algunes persones els provoca una pèrdua de control (la seva part conscient no decideix què fa). L'endemà aquestes persones potser no recorden res, però es troben que han fet coses que no farien com enrotllar-se amb algú sense les mesures adients, es troben soles o amb gent que no coneixen o han pujat a un cotxe conduït per algú passat de voltes.

 

VELOCITAT? - L'Speed

Curiosament, aquesta substància està més definida per l’efecte que genera el seu principi actiu: l’amfetamina. Però alerta! Les mostres que s’han analitat troben molt poca concentració d’aquesta substància. Normalment porta amfetamina en percentatges diferents, barrejada amb estimulants més barats (com la cafeïna) i altres substàncies. Com que es presenta en pols, és obvi que l'adulteració és ben senzilla. Té uns efectes bàsicament estimulants i no provoca distorsions importants de la percepció.

 

LA MOTO ES POT ESPATLLAR – Riscs de l'speed

L'energia que estimula l'speed la pren del cos de la persona. És com un préstec bancari: tot el que dóna cal tornar-lo amb els interessos corresponents. El consum d’aquesta substància va associat a baixades potents l'endemà i, quan el consum és important, a estats depressius, mal caràcter i dificultat d'actuar amb normalitat (a la feina, per estudiar...).

Aquesta substància, comparada amb altres drogues, no col•loca tant (tot i ser forta). Això pot donar a la persona que en pren una falsa sensació de seguretat i de control -pot tenir la sensació que no està drogada- amb els problemes que això comporta (conductes agressives, conduir sense estar en condicions de fer-ho, cop de calor o altres).