Conceptes bàsics

Conceptes bàsics

 

Què és una droga?

Una droga una substància que, quan s’introdueix a l’organisme, altera el funcionament del sistema nerviós central (cervell i medul.la espinal) i provoca canvis en el comportament. Aquestes substàncies tenen la capacitat de generar dependència si es consumeixen de forma repetida.

 

Quins efectes tenen les drogues?

Les drogues es poden classificar en funció de l’efecte que tenen sobre el funcionament del sistema nerviós central (estimulant, depressor o al•lucinogen). Una droga sempre es comporta de la mateixa manera en tots els organismes; és a dir, la droga estimulant té un efecte estimulant en totes les persones que la consumeixen.

Aquestes són les característiques dels diferents efectes d’aquestes substàncies:

 

Estimulant: Augmenta l'activitat del cervell, però no per això n’incrementa l’eficiència. Aquest efecte es caracteritza per:

  • En l’àmbit psicològic: sensació d’estar més despert, de tenir més energia, de no tenir son ni cansament i estat d’excitació.
  • En l’àmbit físic: augment de la pressió arterial, del ritme cardíac, de la temperatura corporal, etc.

Alguns exemples de substàncies estimulants són el tabac, la cocaïna i les amfetamines.

Depressor: Disminueix l'activitat del cervell. Aquest efecte es caracteritza per:

  • En l’àmbit psicològic: relaxació, somnolència, manca de coordinació, alentiment del pensament i de la conducta (mandra per fer coses).
  • En l’àmbit físic: disminució de la pressió arterial, del ritme cardíac, de la respiració, dels reflexos…

Alguns exemples de substàncies depressores són l'alcohol, el cànnabis i l'heroïna.

Al·lucinogen: Produeix alteracions de la percepció: distorsions del pas del temps, de l’espai, dels colors i de la llum, visions i al·lucinacions, distorsions i canvis en el pensament.

Algunes de les substàncies que tenen aquest efecte són l’LSD i els bolets al·lucinògens.

 

De què depenen els efectes de les drogues sobre la persona? Per què no tothom s’hi enganxa?

El consum de drogues no genera dependència a tothom que les consumeix. Que es generi o no depèn de diversos factors, com ara les característiques físiques i psicològiques de la persona, la predisposició individual, les característiques de la droga, la quantitat i la freqüència amb què es consumeix, el context en el qual es consumeix i les motivacions que porten la persona a consumir-la, entre d'altres.

 

Què és la dependència?

Una dependència és una malaltia del cervell que fa que aquest necessiti la droga per funcionar i, per tant, que la persona senti la necessitat de consumir-ne encara que això li comporti conseqüències negatives. Quan es depèn d’una droga, poder-la consumir esdevé prioritari i s’anteposa a tot allò que abans era important per a la persona, i això provoca canvis en la relació amb el seu entorn.

 

Què és la tolerància?

Un dels primers senyals d’alarma en relació amb el consum abusiu d’una droga és la tolerància a aquesta droga. Malauradament, molta gent interpreta la tolerància a una droga com un signe de fortalesa i resistència. Quan parlem de drogues, el fet que una persona desenvolupi tolerància a una droga significa que el seu cos s’ha acostumat a la substància i als efectes que té sobre el funcionament del seu cervell, i per això no els percep. Quan això passa, la persona necessita cada vegada més quantitat de substància per tal de notar els efectes que abans aconseguia amb quantitats més petites.

 

Què és la síndrome d’abstinència?

Finalment, la síndrome d’abstinència és el senyal que indica que hi ha una dependència a una droga, i consisteix en diverses alteracions psíquiques (neguit, insomni, irritabilitat...) i físiques (suors, tremolors, nàusees...) que apareixen després d’unes quantes hores de no prendre la droga. Aquestes molèsties es fan més intenses amb el pas del temps i desapareixen en tornar a consumir la droga, fet que contribueix a mantenir-ne el consum.