Que cal saber sobre les drogues de síntesi?

Drogues de Síntesi

 

Què cal saber sobre les drogues de Síntesi?

Les drogues de síntesi, com ara l’MDMA (èxtasi), l’speed o les pastilles són estimulants derivats de les amfetamines, amb algunes propietats al•lucinògenes. En general, es presenten en forma de pols per esnifar o de píndola. Provoquen una gran tolerància i poden generar dependència.

Produeixen eufòria, disminució de la son, sentiments de sintonia amb els altres, augment de la sensualitat, etc. Per això, el consum d’aquestes substàncies s’associa als espais d’oci nocturn. Després del consum, però, hi ha una fase de cansament i de davallada de l’estat d’ànim.

El seu consum també provoca sequedat de boca, augment de la tensió arterial i augment de la temperatura corporal. Entre els riscos i efectes no desitjats s’inclouen moviments anormals de la mandíbula, dolor al tòrax, taquicàrdia, agitació, al•lucinacions i altres problemes, menys freqüents però molt greus, un dels quals és l’anomenat cop de calor, resultat d’un consum elevat en condicions de calor, ball perllongat i poc consum de líquids.

Un risc genèric d’aquestes substàncies deriva de la impossibilitat de conèixer-ne la dosi i la composició real (sovint es “creen” en laboratoris clandestins, sense garanties ni control sanitari), la qual cosa impedeix valorar-ne els riscos i els efectes.

Algunes drogues de síntesi (com ara el GHB o èxtasi líquid i la ketamina) no són estimulants sinó depressores del Sistema Nerviós Central, molt difícils de dosificar i amb riscos importants per a la salut, sobretot si es barregen amb alcohol.