Programa d'activitats

Programa d'activitats

 

Visita guiada per a adolescents d’entre 12 i 15 anys

El programa Controles? proposa per als adolescents d’entre 12 i 15 anys, una visita guiada dinàmica i interactiva que promogui una reflexió crítica i constructiva entorn alguns dels elements relacionats amb les drogues i com prevenir-ne el seu consum.

L’equip de tècnics especialistes en prevenció de drogodependències ofereixen informació sobre els components i els efectes de tres substàncies: el tabac, l’alcohol i el cànnabis, alhora que treballen aspectes relacionats amb la presa de decisions mitjançant activitats dinàmiques i interactives que promouen la participació dels adolescents. Finalment, es construeix un debat reflexiu entorn els elements que influencien l’actitud (amics, xarxes socials, publicitat), i es fomenta la capacitat d’introspecció per tal de millorar l’autoconeixement i practicar el procés de la presa de decisions.

La visita guiada a l’exposició té una durada de 90 minuts i es complementa amb diverses activitats de suport a la visita, per a realitzar a l’aula, que permeten treballar de forma més completa el programa.

Com a material addicional, es facilita als alumnes un bolígraf subratllador en el qual apareix la pàgina web del Controles? i el codi QR per més ràpid accés des dels aparells mòbils. Per a més informació, es pot visualitzar l’exposició a la secció per a Adolescents d’aquesta pàgina, així com ampliar la informació.

Per a més informació, es pot visualitzar l’exposició a la secció per a Adolescents d’aquesta pàgina, així com ampliar la informació.

 

Visita guiada per a joves a partir de 16 anys

Els joves a partir de 16 anys podran visitar l’exposició que els proposa el programa Controles? acompanyats de l’equip de tècnics especialistes en prevenció de drogodependències, el qual els oferirà informació sobre els components i els efectes de diverses substàncies: el tabac, l’alcohol, el cànnabis, la cocaïna i les drogues de síntesi.

Per tal d’aprofundir en tots els elements relacionats amb el consum de drogues i en com prevenir-ne el seu consum, els proposaran un seguit d’activitats dinàmiques – role playing, etc.- a través de les quals els joves podran reflexionar, de forma critica, envers el consum de drogues, els elements que influencien l’actitud de les persones i la percepció social de les drogues en l’actualitat. La visita guiada proposa, també un conjunt d’activitats interactives que completen les dinàmiques realitzades al llarg de la sessió.

La visita guiada a l’exposició té una durada de 90 minuts i es complementa amb diverses activitats de suport a la visita, per a realitzar a l’aula, que permeten treballar de forma més completa el programa.

Com a material addicional, es facilita als alumnes un bolígraf subratllador on apareix la pàgina web del Controles? i el codi QR per més ràpid accés des dels aparells mòbils. Per a més informació, es pot visualitzar l’exposició a la secció per a Joves d’aquesta pàgina, així com ampliar la informació.

Per a més informació, es pot visualitzar l’exposició a la secció per a Joves d’aquesta pàgina, així com ampliar la informació.

 

Activitats Complementàries a l’aula per a Adolescents i Joves

Uns dies després de visitar l’exposició, es realitzen les activitats complementàries a la visita guiada al centre educatiu dels alumnes que hi han participat.

El format utilitzat en el taller a l’aula es presenta en forma de petits jocs, a través dels quals els adolescents i/o els joves, de forma dinàmica i en petits grups, poden acabar de completar la informació i les reflexions generades durant la visita a l’exposició.

La proposta d’activitats pretén donar eines al professorat per a abordar diferents temes relacionats amb el consum de drogues entre els joves, i cada activitat es centra en un dels aspectes a tenir en compte en la prevenció de drogodependències:

Informació Trividrogues: qüestionari sobre el consum de drogues i els seus riscos.
La Pregunta: espai per a respondre dubtes i qüestions.
Creences 1,2,3 ja!: enumeració d’aspectes relacionats amb el consum de drogues.
Desmenteix: dinàmica per treballar els mites sobre el consum de drogues i els arguments per justificar seu consum.
Actituds La Frase Desordenada: dinàmica sobre la percepció envers el consum de drogues.
Aproxima’t: dinàmica sobre la percepció envers el consum de drogues.
Influències Ho Veuràs: anàlisi d’anuncis de televisió, premsa i Internet sobre consum de drogues.
L’eslògan: dinàmica sobre campanyes de promoció i prevenció del consum de drogues.
Presa de decisions Què fem?: dinàmica sobre la presa de decisions.
L’Enigma: dinàmica sobre la importància de les decisions preses.

El contingut de cada joc està adaptat a les franges d’edat dels alumnes que participen a l’activitat, així doncs, per a tots els grups les activitats segueixen el mateix format però el contingut que es treballa s’adequa al nivell de coneixement de cada curs.

 

Visita guiada i activitats formatives per a mares i pares

El programa Controles? ofereix també a les famílies la possibilitat de visitar l’exposició i realitzar sessions formatives adaptades al seus àmbits d’interès.

L’equip de tècnics especialistes en prevenció de drogodependències oferiran informació sobre els tipus i els efectes de les drogues, així com pautes educatives per millorar la comunicació familiar, per establir un posicionament clar davant el consum de drogues, i per adquirir eines que ajudin a potenciar les funcions de la família, tant de suport com de control.

L’exposició treballa, des d’una vessant informativa i reflexiva, aquelles eines que poden ajudar en la prevenció de les drogodependències dels adolescents i joves. En el seu cas, l’exposició pretén proporcionar als pares estratègies educatives per prevenir l’abús de drogues en els fills, augmentar la quantitat i la qualitat de la informació dels pares sobre les drogues i millorar les seves habilitats per a fer front a situacions educatives conflictives a través d’un mòdul que presenta informació sobre les funcions educatives de la família, aspectes de la comunicació amb els fills, normes i límits, modelat familiar, com parlar sobre drogues amb els fills, educació emocional i oci saludable.

De forma complementaria es proposa a les mares i els pares una activitat interactiva que els permetrà autoadministrar-se el “Test d’estils educatius” que, finalment, podran analitzar conjuntament amb el tècnic de l’exposició.

La visita guiada a l’exposició i la sessió formativa per a mares i pares té una durada de 120 minuts.

Com a material addicional, es facilita a les famílies una guia d’orientació per a les famílies relacionada amb els continguts de l’exposició.

Per a més informació, es pot visualitzar l’exposició a la secció per a Famílies d’aquesta pàgina, així com obtenir més informació.

 

Visita guiada i activitats formatives per a professionals

Mitjançant una sessió formativa dissenyada per als diferents col•lectius, els professionals de l’àmbit educatiu, de la salut, serveis socials, lleure, administració o dels cossos de seguretat podran visitar l’exposició que els hi proposa una reflexió crítica i constructiva del consum de drogues en els adolescents i joves i dóna eines que poden ajudar en la prevenció de les drogodependències. Atès el contingut de l’exposició, es treballa des d’una perspectiva educativa per tal de facilitar eines per a que tots els professionals de diversos àmbits, puguin treballar, tant amb els adolescents i joves, com amb les famílies, tot el que es relacioni amb la prevenció del consum de drogues i la promoció de la salut.

Amb el suport de l’equip de tècnics especialistes en prevenció de drogodependències, els professionals analitzaran diversos aspectes relacionats amb els tipus i efectes de les diverses drogues, així com eines per a realitzar activitats de prevenció, per a reduir els factors de risc i per a potenciar els factors de protecció dels adolescents i joves amb els quals treballen.

La visita guiada a l’exposició i la sessió formativa per a professionals té una durada de 120 minuts.

Com a material addicional, es facilita als professionals de l’àmbit educatiu una guia d’activitats complementàries relacionada amb els continguts de l’exposició, així com materials de prevenció de drogodependències i materials de suport per a la resta de col•lectius.

Per a més informació, es pot visualitzar l’exposició a la secció per a Professionals d’aquesta pàgina, així com obtenir més informació.