Alcohol

Alcohol

 

SEMBLA EL QUE NO ÉS – Què és i quins efectes té?

Les begudes alcohòliques contenen totes alcohol etílic, que és una droga depressora de l’activitat del cervell (alenteix el funcionament del cervell). Com totes les drogues, és capaç de generar dependència i, en grans quantitats, pot generar problemes a la persona que en consumeix i als que l’envolten.

Pres en poca quantitat té un efecte desinhibidor, és a dir, fa que la persona deixi de tenir vergonya i s’atreveixi a fer coses que sense haver begut no faria, alhora que provoca una sensació d’eufòria. Això succeeix perquè una part del cervell que controla les nostres accions (còrtex prefrontal) està adormit per l’efecte de l’alcohol. Però en quantitats més elevades fa que la persona subestimi els riscos, es torni impulsiva, s’adormi, li costi reaccionar i, fins i tot, que pugui entrar en coma.

Per això, hi ha qui diu que és una substància que enganya, perquè sembla una cosa però n'és una altra. Els efectes de l’alcohol depenen de diversos factors que interactuen entre ells, com ara el sexe, el tipus de beguda i la possible barreja de begudes, l'estat d'ànim (també pot potenciar la tristor), la dosi (des de procurar un puntet d'alegria fins a fer que una persona no sigui conscient del que passa o fer que es quedi adormida) o altres característiques personals, psicològiques i orgàniques de la persona que en consumeix.

De vegades, pot semblar que l'alcohol afavoreixi les relacions socials i ajudi a mostrar-se més obert i simpàtic amb les altres persones, tot i que no sempre és així. De vegades pot potenciar un estat d'ànim trist que ja portàvem de casa i pot fer que acabem plorant pels racons. Quan se'n pren molt, l'alcohol no només no ajuda a relacionar-se positivament sinó que pot fer que ens passem d'insistents, de graciosos i de pesats, fins i tot d'agressius. I això ens pot posar en més d'un embolic.

Però els efectes de l'alcohol no els pateix només aquell que decideix prendre'n. Quan tenim un ensurt amb un cotxe que condueix algú que ha begut, quan hem de portar a casa un amic o amiga que s'ha passat o quan hem d'aguantar un pesat que no para de tirar-nos la canya perquè va borratxo... estem patint les conseqüències de l'alcohol sense haver-ne consumit!

 

L'alcohol baixa i puja

Quan l'alcohol entra a l'estómac, passa a l'intestí i després a la sang, a través de la qual es passeja per tot el cos i, per tant, també pel cervell (i roman a la sang moltes hores). En el seu recorregut, però, pot causar problemes a l'estómac, al fetge, al pàncrees o al sistema nerviós.

A més, cal tenir en compte que a mesura que es va prenent alcohol el cos s'hi va acostumant i cada vegada en necessita més quantitat per obtenir els mateixos efectes (tolerància). Quan algú que no beu el prova per primera vegada, el seu cos no hi està acostumat i amb poca quantitat tindrà efectes relativament intensos. Per això, si prenem com a referència amics que estan més habituats a beure (que tenen més tolerància), és fàcil que ens passem. Aguantar més no indica "saber beure millor" sinó estar-hi més acostumat (el cos ha començat a desenvolupar tolerància fisiològica a l'alcohol) i, per tant, suposa més risc d'acabar tenint problemes relacionats amb l'alcohol.

T'has preguntat mai...
Què es pot fer per reduir l'alcohol de la sang?

Per reduir l'alcohol de la sang només hi ha una solució efectiva: que passin unes quantes hores. Les receptes populars i els consells com ara vomitar o prendre cafè amb sal no funcionen. L’única solució és parar de beure i esperar que el cos metabolitzi l’alcohol.

 

EL CONSUM - Problemes associats a l’alcohol

L'alcohol causa problemes a moltes persones. Però com podem detectar un consum problemàtic?

Hi ha alguns comportaments que ens poden donar el senyal d'alerta. Per exemple:

  • Posar-se pesat i molestar els altres, ja siguin amics i amigues o desconeguts.
  • Perdre el control i/o el record de què s'ha fet i com.
  • Participar o provocar baralles quan s'ha begut.
  • Utilitzar l'alcohol com a via d'escapada per no enfrontar-se a problemes.
  • Beure força sovint i fer-ho tot sol.
  • Beure cada dia o sempre que se surt i pensar que no és possible sortir i divertir-se sense alcohol.

Quan una persona es troba en alguna d'aquestes situacions, és convenient que es plantegi quina relació té amb l'alcohol i si és la que veritablement desitja.

 

Consum de risc

És un consum de risc qualsevol consum que pugui acabar comportant problemes. Es pot donar quan es beu molta quantitat d’alcohol en poc temps (risc d'intoxicació) o quan es consumeix una determinada quantitat d'alcohol al llarg del temps (risc de problemes de salut i dependència).

Si es beu alcohol, convé ser capaç de prendre decisions raonades i de mantenir-les quan es té a prop. Qui en consumeix ho fa perquè busca certs efectes; quan es beu massa o malament, el resultat sol ser contrari a l'esperat.

Informar amigues i amics de la decisió d'usar millor l'alcohol o de deixar de beure acostuma a ajudar. Si algunes persones del nostre entorn afavoreixen un consum problemàtic, potser convé plantejar-se seriosament si no s’estaria més a gust amb altres persones.

 

Legal o il·legal?

D’acord amb la llei, no està permès vendre ni subministrar cap beguda alcohòlica (cervesa, licors, etc.) als menors de divuit anys.

A més, els adolescents i els infants no n’haurien de beure gens, perquè el seu organisme està en procés de formació i l’alcohol (i la resta de drogues) afecta el seu cervell d’una manera més acusada que en el cas dels adults.